Učionica

Izdavačka djelatnost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Objavljeno 30. lipnja, 2020.
Fakultetsko izdavaštvo važan je segment razvoja Fakulteta od njegova osnutka. izdavaštvo obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, priručnika, zbirki zadataka, zbornika radova znanstvenih i stručnih skupova te časopisa.

Izdavačka djelatnost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika ta kao takva pridonosi afirmaciji Fakulteta.

Fakultetsko izdavaštvo važan je segment razvoja Fakulteta od njegova osnutka, regulirano je pravilnikom i drugim aktima te usklađeno s izdavačkim standardima Sveučilišta.

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, priručnika, zbirki zadataka, zbornika radova znanstvenih i stručnih skupova te časopisa.

Fakultet publikacije izdaje samostalno ili u suizdavaštvu s drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Tijekom godina Fakultet je bio organizatorom i suorganizatorom brojnih međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija što je rezultiralo monografijama i zbornicima radova objavljenih u suizdavaštvu s eminentnim izdavačkim kućama poput Elementa i Vernon Pressa, uglednim sveučilištima kao što su Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju i Wakayama University u Japanu, Gradom Osijekom, Uredom pravobraniteljice za djecu i drugo.

S obzirom na interdisciplinarnost u istraživanjima na Fakultetu, publikacije pokrivaju područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti te umjetnosti.

Duga je tradicija izdavanja zbornika skupova Dijete i jezik danas, Matematika i dijete te Obrazovanje za interkulturalizam. Zbornici su skupova osim u tiskanoj inačici, dostupni i na mrežnoj stranici Fakulteta te u punom tekstu u relevantnim bazama podataka. U novije se vrijeme fakultetska izdanja pohranjuju i u institucijski repozitorij.

Naslovi u izdanju Fakulteta dio su obvezne i izborne literature na studijima preddiplomske i diplomske i poslijediplomske razine koji se izvode na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, ali i na drugim srodnim institucijama.

Publikacije nastale kao rezultat istraživanja koja se na Fakultetu provode donose nove spoznaje u području digitalne sigurnosti, kineziološke rekreacije, rehabilitacijskih znanosti, jezične i kulturne baštine, kreativnosti, načina podučavanja na svim razinama obrazovanja.

Fakultetske publikacije distribuiraju se u zemlji i inozemstvu, a ugovori o suradnji u vidu izdavačke djelatnosti i razmjene izdanja potpisani su s brojnim institucijama.

Fakultet je izdavač dvaju znanstvenih časopisa: Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, iz područja odgojnih znanosti, i Pannoniana, časopisa iz područja humanističkih znanosti.

Časopis Život i škola jedan je od najstarijih recenziranih hrvatskih časopisa u području pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih pedagogijskih časopisa u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u važnim bazama podataka: Education Research Complete, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, New York, USA; EBSCO Publishing, Editorial Department, Massachusetts, USA; Emerald Management Reviews database, United Kingdom; Ulrich Serials Analysis System, USA; Hrčak – portal znanstvenih časopisa RH.

Život i škola međunarodni je znanstveno-stručni časopis namijenjen znanstvenicima iz polja pedagogije te bliskih znanosti i disciplina. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa problematiziranje i istraživanje teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Časopis pokriva polje pedagogije te bliskih znanosti i disciplina (psihologija, sociologija, kineziologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, socijalne djelatnosti, interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti).

Časopis je multidisciplinaran te objavljuje znanstvene i stručne radove te prikaze radi unaprjeđenja teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Bavi se podučavanjem, učenjem i nizom drugih važnih tema iz područja društvenih znanosti, a prihvaća radove temeljene na raznovrsnim teorijskim analizama te empirijskim istraživanjima, kvantitativnim i kvalitativnim. Radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Časopis Pannoniana znanstvena je serijska publikacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Časopis objavljuje radove koji doprinose spoznajama iz humanističkih znanosti, ali i one koji imaju interdisciplinaran i multidisciplinaran karakter. Radovi objavljeni u časopisu tematski su usmjereni na prostor nekadašnje Panonije te potiču međusoban dijalog stručnjaka u humanističkim znanostima. Radovi se temelje na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima te se prihvaćaju radovi koji su usmjereni na različite razine istraživanja (pojedinačni slučajevi, manji i veći uzorci).

Radovi objavljeni u časopisu Pannoniana referiraju se u Directory of Open Access Journals i Hrčku – portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Svi se radovi objavljuju na engleskom jeziku.

Znanstveni časopisi u izdanju Fakulteta objavljuju se u dvama brojevima godišnje te povremeno dodatnim tematskim brojevima.

Časopisi su, kao i velik broj monografskih publikacija, u otvorenom pristupu što uvelike pridonosi kvaliteti znanstvenog izdavaštva.

Organizirana je razmjena fakultetskih časopisa s trideset institucija u zemlji i inozemstvu što znanstveno-nastavnom osoblju pruža uvide u relevantna istraživanja te pridonosi kvaliteti znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu.

Fakultet neprekidno potiče i daje potporu studentima za istraživački i umjetnički rad te je dosad objavljeno nekoliko publikacija kojima su uz nastavnike autori i studenti.

Zbornici studentskih konferencija objavljuju se svake druge godine, a objavljene su i zbirke pjesama i kratkih priča studenata te slikovnice nastale kao rezultat studentskih istraživanja.

Foo2rama: Časopis za odgojne i obrazovne znanosti studentski je časopis čiji je cilj podijeliti i približiti aktualne pedagoške teme. Objavljuje radove o projektima i aktivnostima u školama, zanimljivim radionicama te autorske radove o novostima u pedagogiji, utjecaju medija na učenike, pedagogiji revolucije, obrazovnim politikama, o društvenim mrežama i ostalim aktualnim temama odgojno-obrazovnih znanosti. Časopis izlazi dva puta godišnje, a objavljuje ga Udruga studenata Futuri Magistri uz potporu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Broj je publikacija koje se godišnje objave na Fakultetu u prosjeku deset, a u akademskoj 2018./2019. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti izdao je ukupno 17 monografskih publikacija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Josipa ZETOVIĆ

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana