Učionica

Izdavačka djelatnost Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek
Objavljeno 30. lipnja, 2020.
Dio publikacija pripada kategoriji internih izdanja Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta, a dio su sveučilišna izdanja. Ideja o pokretanju elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS, 2010. godine, bila je potaknuti kvalitetniju suradn

Dinamika izdavanja različitih publikacija na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek (Grafos) izrazito je varijabilna, ali je ipak stalna što se vidi i na slici 1. Pri tome su jednako zastupljena i periodična izdanja (godišnjaci, znanstveni časopis) i neperiodične publikacije (udžbenici, monografije, priručnici).

Dio tih publikacija pripada kategoriji internih izdanja Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta, a dio su sveučilišna izdanja. U proteklih godinu dana izdane su dvije publikacije, i to jedan sveučilišni udžbenik skupine autora: Marijane Hadzima-Nyarko, Naide Ademović i Marija Jeleča „Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri“. U udžbeniku su sustavno obrađene teme obnove i konstrukcijskih pojačanja zidanih zgrada. Kroz deset poglavlja obrađuje svojstva ziđa, ponašanje zidanih zgrada u potresnim područjima, načela i metode konstrukcijskih pojačanja, rezultate mnogobrojnih suvremenih istraživanja i daje primjere proračuna. Udžbenik je namijenjen studentima sveučilišnoga diplomskog i poslijediplomskog studija te studentima stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija za učenje gradiva iz više kolegija.

Druga je publikacija, izdana početkom godine, interna elektronička publikacija „Uvod u spregnute konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive“ čiji su autori studenti Stjepan Boduljak, Antonia Bošnjak, Valentina Jurić, Manda Lucić, Nikola Lucić, Ana Perić, Benjamin Pervan, Ivan Vrdoljak i Tin Vujčić. Riječ je o nastavnoj skripti namijenjenoj studentima diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva za kolegij Spregnute konstrukcije. Predloženo djelo nastalo je kao rezultat projekta koji su studenti i nastavnici provodili na kolegiju Spregnute konstrukcije tijekom zimskog semestra akad. god. 2019./2020. Studenti su pripremali gradivo, prezentirali ga na nastavi i u konačnici napisali 19 teorijskih poglavlja i tri računska primjera uz pomoć nastavnika prof. dr. sc. Damira Markulaka i doc. dr. sc. Tihomira Dokšanovića koji su cjelokupan materijal i recenzirali. To je svojevrstan iskorak u standardnoj izdavačkoj praksi na fakultetu koji će sigurno naići na dobar prijam kod studenata i vjerojatno će u budućnosti biti još takvih izdanja.

Kako na GRAFOS-u već posljednjih deset godina uspješno izlazi i elektronički časopis Građevinskoga fakulteta Osijek (e-GFOS, http://e-gfos.gfos.hr/egfos), održan je kontinuitet dvaju brojeva godišnje koji obuhvaćaju članke iz područja građevinarstva i arhitekture s intencijom na višoj kvaliteti znanstvenih članaka zbog svrstavanja časopisa, osim u trenutačnoj ESCI bazi, u željenu SCOPUS znanstvenu bazu indeksiranosti.

Ideja o pokretanju elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS, 2010. godine, bila je potaknuti kvalitetniju suradnju studenata i nastavnika te upotpuniti znanje studenata temama prilagođenima njihovu interesu. Časopis je ponudio i pregled najnovijih zbivanja na Fakultetu. Vremenom se profil časopisa razvio i djelomice izmijenio, a broj stranih autora znatno povećao. Do sada je u e-GFOS-u objavljeno 169 članaka (slika 3.) te se oni po strukturi razlikuju kao stručni ili znanstveni članci koji se objavljuju isključivo na engleskom jeziku. Početkom 2020. godine došlo je do promjene u vodstvu uredničkog odbora pa je sada glavna urednica izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš, a tehnički urednik doc. dr. sc. Mario Galić. Prvi broj pod novih uredništvom izlazi nakon prve polovice 2020. godine, ali moramo napomenuti da će se nastojati održati ista učestalost kao i ista kvaliteta poslovanja časopisa.

Kako će ova godina biti jubilarna, želimo iskoristiti prigodu ovim putem zahvaliti dosadašnjoj urednici prof. dr. sc. Ivanki Netingner Grubeši koja je uspješno vodila časopis i omogućila da iz malog fakultetskog časopisa postane znanstveni časopis prepoznat u svjetskim bazama citiranosti

Tanja KALMAN ŠIPOŠ

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana